Fiber

Beslut fattades på stämman 2017 att tillåta ett företag att använda vårt kulvertsystem för att lägga ner fiber. Styrelsen har genomfört detta genom en överenskommelse med IP Only. Det innebär att medlemmarna nu kan ansluta sina hus till IP Onlys öppna fiber.

Affären görs upp mellan varje husägare/tomträttsinnehavare men föreningen har bidragit till att hålla ned kostnaden genom att tillåta IP Only att använda vårt kulvertnät. Därmed slipper vi också någon grävning för att nå husen. I stället förläggs fiberkabeln på ett betryggande sätt under våra hus och i våra kulvertar. Priset har IP Ony kunnat sätta så lågt som till 11 000 kr under kampanjperioden.

Många frågor kommer naturligtvis att dyka upp, så IP Only kommer att hålla ett informationsmöte den 10/8 kl 18:30 där medlemmar är välkomna att ställa frågor. 

Föreningen har sammanställt ett antal frågor som redan ställts och presenterar dessa här: Frågor och svar om fiber.