Kvartersmästare

Föreningens kvartersmästare svarar bland annat för tillsyn av förråden, garagen, lekplatserna och lekredskapen, gräsklippning samt rapportering till styrelsen om förhållanden inom området som bör åtgärdas.

En ledamot i styrelsen är kontaktperson för kvartersmästarna.

Bistigen

Jacob Eriksson, Bistigen 1.
Thomas Gardell, Bistigen 3.

Sländstigen

Lars-Gunnar Andersson, Sländstigen 1.
Jan-Erik Andersson, Sländstigen 18.

Fjärilstigen

Erik Sköld, Fjärilstigen 22.
Matti Van Farid, Fjärilstigen 18.

Fjärilstigen/Stekeln

Arfa Khabiri, Fjärilstigen 150

 

Föregående sida: Styrelsen Nästa sida: Stadgar